You are here:   Hem
Register   |  Logga in

 

Välkommen till Svealandstrafiken AB

 

 

Svealandstrafiken AB utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Västmanland. Vi gör detta i egen regi eller via någon av de underentreprenörer vi har ramavtal med.

Svealandstrafiken AB finns idag representerad i Västerås, Örebro, Fagersta, Köping och Sala.

Från den 1 januari 2018 ägs bolaget gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro Län. Från och med hösten 2019 kommer Svealandstrafiken AB att trafikera stadstrafiken i Örebro samt regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken.