Administration


Administrativa personalen handhar frågor som bland annat rör trafikledning,
trafikplanering och kundrelationer.
De handhar också IS-IT frågor, projektledning
och PA- frågor såsom rekrytering, utbildning och personalvård.

Redovisning och löner sköts också av administrativa personalen.